JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Noteringar


Träffar 151 till 200 av 23,440

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 469» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
151 "80 år" Håman, Olof Jonsson (82384)
 
152 "81 år 10 mån" Eriksson, Erik (69622)
 
153 "88 år 5 mån 11 dagar" Pålsson, Pål (62270)
 
154 "Å församlingen skrifne" Jonsdotter, Alma Kristina Elisabet (19116)
 
155 "Å Församlingen Skriven" Magnusdotter, Anna Elisabet (26227)
 
156 "å församlingen skriven", dvs oklart var hon var? Persdotter, Anna Katarina (85925)
 
157 "Af Åsele tingslag H.R. 02 29/11 dömd för misshandel till 1 månads fängelse" Henriksson, Mattias Ferdinand (85464)
 
158 "af Benika Mark" = binnikemask? Henriksson, Mickael (14670)
 
159 "af daga tagit sig sjelf genom hängning" Olofsson, Jakob (82142)
 
160 "af Ramsele Häradsrätt den 5 juni 1900 dömd att för förfalskningsbrott hållas i fängelse tre månader""sinnessjuk, intagen å Östersunds hospital"ogift Söder, Nils* Olof Olofsson (41828)
 
161 "Af våda skadat sig till döds. ålder 8 år"  Olofsdotter, Barbro Kajsa (32342)
 
162 "äggvita" Blom, Nikolaus August* (41455)
 
163 "äggvita" Westerlund, Göta Margareta (42928)
 
164 "åkte till USA 1906 med samma båt som Brita Sara Olofsdotter men Elias kom tillbaka till Sverige enligt uppgift" Ramén, Elias (36883)
 
165 "ålderdom" Ivarsson, Johan (16708)
 
166 "ålderdom" Mårtensdotter, Ingeborg (27964)
 
167 "ålderdom" Nilsdotter, Lisa (29096)
 
168 "ålderdom"  Vikström, Petrus (Per) Jönsson (43832)
 
169 "ålderdom" Frisk, Salmon Nilsson (102581)
 
170 "ålderdomsaftyning" Jonsdotter, Maria Katarina (Maja Kajsa) (19620)
 
171 "ålderdomsbräcklighet, hon har i 5 åhr warit sängliggande" Jonsdotter, Märeta (19654)
 
172 "ålderdomssvaghet" Persdotter, Brita Stina (34472)
 
173 "Älg-Lasse"THYR LUNDQVIST i LÖVLIDEN berättar: Tjuvskytt av rang.

En gång hade han tjuvskjutit en älg och länsman var honom i hälarna.

Han klarade sig genom att åka utför en kvistfri vindfälle, som låg från en klippstup,nästan rakt ner.Länsman tordes inte åka samma väg. Så han klarade sig./Rune Edman på Rötter 
Lundqvist, Lars Petter Andersson (25607)
 
174 "alldeled blind och mycket döv" Olofsdotter, Lisa Magdalena (32639)
 
175 "änka" Danielsdotter, Brita Greta (45601)
 
176 "änkan Sigrid Olofsdotter i Hallen, war gift med corporal Lundberg, som dödde i Hernösand 1767, warit sidan änka och dödde af hosta och andra ålderdomskrämpor 68 år 6 mån"  Olofsdotter, Sigrid (132933)
 
177 "Anny Aurora Malvina har Joh Peter Vestergren d. 25/12 1901 erkänt som sitt barn" Vestergren, Anny Aurora Malvina (81991)
 
178 "Anpräsenterade Sven Olofsson i Jonsgård ett testamäntz bref, hwilket han föreskrif:r all sin faste och lösse egendom i b:e Jonsgårdh till Sifwr Jonsson sin brodher son ibidem, honnom Swen dherföre i dhödhe dagar födha, förste gången upbudhit." Olofsson, Sven (133061)
 
179 "ansiktsros" Näsström, Anna* Augusta Stefania (57601)
 
180 "Är af naturen enfaldig" enligt Dorotea AI:3-127
Inflyttad från Borgvattnet,Dorotea 1875-04-08 till Frostviken 
Pålsdotter, Anna Stina (36730)
 
181 "Är bräcklig och hälsolös, skall bo på gården" enligt faderns arvsdelning 1780
//Georg Hansson 
Eriksdotter, Susanna (84854)
 
182 "Är bräcklig och hälsolös, skall bo på gården" enligt faderns arvsdelning 1780
/Georg Hansson 
Eriksson, Anders (84853)
 
183 "arumisa aorta" Strömstedt, Jonas Erik (40254)
 
184 "Att "äldre" Jon Jonsson bytte födelseår från 1751 till 1750 och tappade "Näsström" i efternamnet på resan mellan Bällviken och Jerfsjön får vi nog skylla prästen för." Näsström, Jon Jonsson (32084)
 
185 "attest till Frostviken", dvs modern fortfarande skriven där Strömgren, Anders Hilding (39955)
 
186 "Av död- och begravningsboken framgår att Johannes Larssen i Berg drunknar i Fjellsjön. Av anteckningarna i boken förefaller det som om han drunknar på grund av att den båt han färdas i är överlastad." Larsson, Johannes (65957)
 
187 "av Fjällsjö häradsrätt satt under förmynd. 24/4 29" "sinnessjuk" Eriksson, Johanna Elisabet (93592)
 
188 "av kallbrand i foten på Dorotea sjukhus" Palmqvist, Sara* Kajsa (34166)
 
189 "av koppor" Vikström, Kristina Jönsdotter (43735)
 
190 "av slag efter fem dygn" Oldberg, Kristina Margareta (Greta-Stina) (32199)
 
191 "Av Vilhelmina häradsrätt 2/6 1930 dömd för förfalskning av allmän handling till straffarbete i sex mån. o påföljd enl. 2 kap. 19§ straffl. tills ett år förflutit från det han efter utstående straffet blivit frigiven. Gnm nådig ansökan har K. Majt 15/10 30 nedsatt straffet till 3 mån. (villkorl. dom) samt att Berg ej skall vara underkastad påföljd enl. 2:19 i straffl. Berg, Jakob Eriksson (49524)
 
192 "av Vilhelmina häradsrätt den 26/1 1927 dömd till 6 mån straffarbete med 1 års påföljd för förfalskning" Andersson, Lars Johan Leonard (131861)
 
193 "avled efter ett dygn sedan kokhett vatten .. av våda över henne" Andersdotter, Marta Kajsa (13034)
 
194 "avled genom den olyckliga händelsen att han avskar pulsådern innanpå högra länden. Så olyckligt slutade han sin ärorika vandel" Israelsson, Erik (16511)
 
195 "Babtist"flyttar till Döderhult 1886-10-02 Ekström, Anna Lovisa (154824)
 
196 "bådas dotter före äktenskapet" Lindh, Erika Gustava (24655)
 
197 "bådas före äktenskapets dotter" Sandström, Telma Viola (38514)
 
198 "Både bröder i lifvet o bröder äfven i döden".
Dödsorsak ej utrönt. 
Eriksson, Erik (67297)
 
199 "Både bröder i lifvet o bröder äfven i döden".
Dödsorsak ej utrönt. 
Eriksson, Jöns (67300)
 
200 "barn före äktenskapet" Eriksson, Anders Algot (48605)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 469» Nästa»