JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Harald "Hårfager" Halvdansson

Harald "Hårfager" Halvdansson

Man ca 845 - ca 940  (95 år)

Personlig information    |    Händelse-karta    |    Alla    |    PDF

 • Namn Harald "Hårfager" Halvdansson 
  Födelse ca 845  Vestfold, Norge Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Yrke Konung i Norge ca:900-940 
  Död ca 940  Norge Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Död omkring 940 i Haug, Karmsund, Norge. Död 933 enligt Måneskjöld, mellan 940 och 943 enligt Espell. Död omkring 945. (G.V.C. Young)
  Text-dokument
  Kungliga anor
  Kungliga anor
  Det som en gång gjorde att jag började släktforska var att Patrik Wikström publicerat en släktsida där jag var med och som visade på att jag var släkt med Harald Hårfager och andra nordiska kungar. En hissnande tanke tyckte jag och började då med denna tidskrävande men roliga hobby.
  Noteringar 
  • Harald Fairhair. Konung i Norge ca:900-940. Född omkring 858 i Vestfold, Norge. Född 850 enligt Måneskjöld, mellan 857 och 860 enligt Espell. Död omkring 940 i Haug, Karmsund, Norge. Död 933 enligtMåneskjöld, mellan 940 och 943 enligt Espell. Död omkring 945. (G.V.C. Young) Han enade ca: 872 under mycken strid Norge till ett land och brukar därför anses vara det enade Norges första kung. Vidslaget vid Havsfjord i SV Norge på 890-talet besegrade han den siste av opponerande småkungarna som förenat sig mot honom. Fick namnet Hårfager för sitt långa och vackra hår. Genom sin vilja attlägga höga skatter i Norge, anses han också vara orsaken till att Jämtland, Färöarna, Island, Grönland och Shetlandsöarna befolkades av flyende norrmän. Olav den Helige, som levde 995 - 1030, kundekalla Harald Hårfager för sin farfars farfar. (Espell) Omkring 930 delade han riket mellan sina enligt sagorna 20 söner. Hans älsklingsson Eirik (Blodyx) blev överkonung. (Lexikon) Harald betydermanshövding. Uppgifter finns också i J 60/151, 157-ff. Se J 93/13 om honom. Var gift 6 gånger, i tur och ordning med Åsa dotter till Håkon Ladejarl, Gyda dotter till kung Erik av Hordaland, Svanhilddotter till Eystein - jarl i Hedmarken, Snefrid dotter till Finnen Svase, Alvhild dotter till Ring Dagsson av Ringerike och sjätte gången med Ragnhild the Rich dotter till kung Erik avHaithabu=Norge. Hade hade dessutom älskarinnor som han hade barn med. Annan uppgift säger att han var född ca 850 i Hedemark och död 933 i Norge (971109) Annan uppgift säger att han var kung i Norgeca 870 - 940 (971110) 971110.( Hämtat på Internet ) Om Harald Hårfager heter det, att han, genast efter mötet i Wermland med Erik Edmundsson Wäderhatt och kalaset hos Åke Bonde, underlade sig heladet landet. Året derefter drog Harald till sjös, kom upp i Götaelf, "for vidt omkring i Götaland, hade der många fältslag på båda sidor om elfven och fick oftast seger. Sedan lade han under sig helalandet på norra sidan om elfven och vestan Wenern, tillika med hela Wermland". Häraf får man således veta, att Harald ena året eröfrade Wermland, andra året Bohuslän och Dal samt Wermland ånyo. Dessatre sägas länge lydt till Sverige. Vidare: att Bohuslän räknades till Götaland, och att hertig Guttorm sattes till befälhafvare öfver dessa trenne provinser. Allt detta skall hafva inträffat föreslaget vid Hafursfjord år 872. Om så skett, som sagan efter en sång av Hornklofve uppgifver, skulle Dal denna tid kommit under Norge. Eröfringen lärer likväl icke haft lång varaktighet. Ty då Haraldskiftade sitt väldes provinser mellan sina söner, nämnas icke Wermland och Dal (2). Derest de då hört till Norge, hade man väl icke bortglömt dem vid delningen. 971111(Hämtat på Internet) HaraldHårfager fick sitt namn för sitt långa och vackra hår. Han hade givit ett bragelöfte att han inte skulle klippa sitt hår, förrän han enat Norge under sig. Han var son till Halvdan svarte och han hadenio söner (bl a Eirik Blodyx) med olika kvinnor. Han var också skälet till att Färöarna, Island, Grönland och Shetlandsöarna befolkades av norrmän. Han ville få in skatt men det tyckte folk varfruktansvärt, så de flydde landet. Han lyckades ena stora delar av Norge och detta var hans stora verk som han blev känd för.
   Gift i Norge
   Håkansdotter, Åsa Född omkring 860.
   Haraldsson, Guthorn Född omkring 885.
   Haraldsson, Halvdan Svarte Kung i Norge. Född omkring 885. Död 932.
   Haraldsson, Halvdan Vite Född omkring 885.
   Haraldsson, Sigröd Född omkring 885.
   Gift i Norge
   Eriksdotter ?, Gyda Kungadotter. Född omkring 865.
   Haraldsson, Aalöv (Ålöv) Född omkring 890.
   Haraldsson, Aarbröt Född omkring 890.
   Haraldsson, Rorek Född omkring 890.
   Haraldsson, Sigtrygg Född omkring 890.
   Haraldsson, Frode Född omkring 890.
   Haraldsson, Torgils Född omkring 890.
   Gift i Norge
   Östensdotter, Svanhild Född omkring 870.
   Haraldsson, Olav Gjerstad Alv Född omkring 910.
   Haraldsson, Björn "Farmand" Konung på Vestfold. Född omkring 910 i Norge. Död 995 i Vestfold, Norge.
   Haraldsson, Ragnar Född omkring 910.
   Haraldsson, Rykkel Född omkring 910.
   Gift i Norge
   , Snöfrid Född omkring 870.
   Haraldsson, Sigurd "Rese" Kung i Norge. Född omkring 900 i Norge.
   Haraldsson, Halvdan Hålägg Född omkring 900.
   Haraldsdotter, Gudrun Ljome Född omkring 900.
   Haraldsson, Ragnvald Rettelbeine Född omkring 900.
   Gift i Norge
   Ringsdotter ?, Alvhild (Åshild) Född omkring 870.
   Haraldsdotter, Ingegärd Född omkring 905.
   Haraldsson, Dag Född omkring 905.
   Haraldsson, Ring Född omkring 905.
   Haraldsdotter, Bergliot Född omkring 905.
   Gift omkring 895 i Norge
   Eriksdotter, Ragnhild den Rike Drottning i Norge. Född omkring 875 på Jylland, Danmark. Död omkring 950 i Norge.
   Haraldsson, Eirik I "Blodyx" Kung i Norge 940-945 och Northumbria. Född omkring 895 i Norge. Död 954 i York, England.
   Utom äktenskap i Norge
   , Gunhild den fagra Född omkring 870.
   Utom äktenskap i Norge
   Moster-Stang, Tora Född omkring 870.
   Haraldsson, Håkon I "den gode" Adelsteinsfostre Kung i Norge 945-960. Född omkring 900. Harald 'Hårfager' fick sitt namn för sitt långa och vackra hår. Han hade givit ett bragelöfte att han inte skulle klippa sitt hår, förrän han enat Norge under sig. Han var son till Halvdan 'Svarte'och han hade nio söner med olika kvinnor. Han var också skälet till att Färöarna, Island, Grönland och Shetlandsöarna befolkades av norrmän. Han ville få in skatter, men det tyckte folk var såfruktansvärt att de flydde landet. De isländska sagorna innehåller också uppgifter om norrmän, som flytt Norge vid den tiden och röjt mark och bosatt sig i Jämtland. Han lyckades ena stora delar avNorge och detta var hans stora verk som han blev känd för. Namnet Harald betyder manshövding. Kung i Norge mellan åren 900 och 931.
   (Källa: Boken 'Olav, viking och helgon', Morten Myklebust 1997)Enligt Snorre Sturlasson skall han omkring år 900 ha besegrat Norges småkungar vid Hafrsfjord (Havsfjord sydväst om Stavanger i Norge) och därmed enat Norge under sin spira. Han blev alltså landetsförste egentlige kung.
   (Källa: Bra Böcker)Om Jämtlands bebyggande finns en notis i Islands Landnamabok, där det står: Vedorm son av Vemund den gamle var en mäktig herse i Uppländerna. Han flyktade undan konung Harald östan till Jämtland ochröjde där marker till boplatser. Hans son Holmfast och hans systerson Grim foro i viking på Västerhavet, dräpte på Söderöarna jarlen Asbjörn Skerjablesa och togo hans syster och dotter. Holmfast fickdottern på sin lott och överlämnade henne till sin fader att vara hans slavinna. (Källa: Alf Henriksson, Islands Landnamabok)I Snorre Sturlassons kungasaga berättas att då Harald Hårfager började bli en gammal man, uppehöll han sig ofta på de storgårdar han hade i Hordaland, Alrekstad, Seim i Alversund och Fitjar på Stord,samt Utstein vid Rennesöy i Boknafjorden, Rogaland och Avaldsnes på Karmöy i Rogaland.
   (sammanställning från flera källor)) Harald Hårfagre. Kung av Norge. Dog c:a 945. Efterträder sin far.som kung i Vestvold. Enl (AHE) är Harald kung i Norge under åren 871- 930. När han friar han till Gyda i Hordaland får han beskedetatt han kan återkomma när han lagt under sig hela Norge. Han svär då att varken klippa eller kamma sitt hår förrän hennes vilkor var uppfyllt. I förbund med Håkan Gjortgardsson, vilken är jarl överHågaland(Nordnorge) slår han under sig det ena lilla riket efter det andra. Den slutliga segern vinner han i Hafsfjord i Rogaland år 872. Ur Harald Hårfagers saga i Snorre Sturlasson kungasagor, sid85-127, kan följande hämtas: Harald var bara 10 år när hans far drunknade. Hans morbror Guttorm blev ledare för hirden och fattade alla beslut om landets styrelse. Efter Halfdans död var det mångakungar som drog in idet rike han lämnade. Den förste var Kung Gandalf, sedan Kung Eystins söner, bröderna Högne och Frode och Högne Kårasson. Med hjälp av morbrodern nedkämpades alla dessa. I och meddetta kunde Harald starta med att erövran-det av och sammanlägningen med de andra små norska kungadömena. Harald hade också stridigheter med svearna beträffande makten över Värmland och härjade ocksåi Götaland och utkämpade många slag där. En del av Haralds norska fiender var tvungen att lämna Norge och bosätta sig i Jämtland och Häl-singland. Andra flyttade till Färöarna och Island och bebyggdedem. Många andra mäktiga män flydde även Norge och de var Orkney- och Söderöarna om vintrarna och härjade i Norge under somrarna. Harald seglade västerut över havet och bekämpade där dessa män. Heladetta uppbyggande av det enade norska riket beskrivs detaljerat i sagan. När Harald en tid var i Trondheim får han med Åsa sönerna Guttorm, Halvdan svarte och Halvdan som var tvillingar samt Sigfred.När kung Harald hade blivit enväldig i Norge kallade han till sig den stolta flickan Gyda som förut avvisat honom. Han sov hos henne och de fick barnen Ålov, Hrörek, Sigtrygg, Frode och Torgis. KungHarald hade många hustrur och barn. Han gifte sig med Ragnild som var dotter till kung Erik från Jylland. Hon kallades för Ragnild den mäktiga. De fick sonen Eirik. Eftersom modern var den endakungadottern fick Eirick en särställning bland hans söner. Man berättar att när Harald får Ragnhild skickade han iväg nio av sina hustrur. Ragnhild levde tre vintrar sedan hon kommit till Norge.Sedan var han gift med Eystein jarls dotter Svanhild. Deras barn var Olav Gjerstadsalv, Björn och Rag-nar ryck. Därefter gifte sig kung Harald med Hring Dagsons dotter Åshild De hade barnen, Dag,Hring, Gudröd skirja och Ingegerd. Alla barnen växte upp med sina mödrar. Vid en gästning i Opplanden träffar han Svåses dotter Snöfrid som var en mycket vacker kvinna. Kungen trolovade sig med henneoch får med henne de fyra sönerna Sigurd rise, Halvdan hålegg, Gudröd ljome och Rögnvald rättelben. Vid ett besök uppe i Finnmarken träffar Harald Özur tote i Halogalands dotter Gunhild och gifte sigmed henne. När Harald var nästan sjuttio år fick han med Tora Mosterstöng sonen Hakon. När Harald var åttio år gammal, tyckte han då att han inte orkade fara runt i landet och sköta sina sysslor. Hanlämnade därför landet till sin son Eirik och levde sedan i tre vintrar. Harald Hårfager (no. Harald Hårfagre), d. ca 945, norsk kung som regerade en stor del av tiden mellan ca 865 och ca 933. H., som uppges ha varit son till fylkeskungen Halvdan Svarte, skall enligttraditionen ha enat Norge genom att besegra alla fylkeskungarna, de sista i sjöslaget i Hafrsfjorden, daterat till 872 eller ca ett årtionde senare. Uppgiften att han berövade bönderna äganderättentill deras jord och därmed orsakade den norska kolonisationen av Island har med starka skäl ifrågasatts. Vår kunskap om H:s liv och gärning vilar på osäker grund; frånsett några skaldekväden ärkällorna om honom sena och av tvivelaktigt värde.
   Källa: Nationalencyklopedin 2002-01-23
  Person-ID 13281  Lindh
  Senast ändrad 29 Dec 2009 

  Familj 1 Ragnhild den Rike Eriksdotter
            f. ca 870, Jylland, Danmark Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 950, Norge Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 80 år) 
  Barn 
  +1. Erik (Blodyx) av Norge
            f. ca 895, Norge Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. ca 954, Northumberland, England Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 59 år)
  Familjens ID 9271  Familjeöversikt  |  Familjediagram
  Senast ändrad 14 Jan 2007 

  Familj 2 Snöfrid Svasedotter
            f. ca 872, Norge Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. eft 903, Norge Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder > 32 år) 
  Barn 
  +1. Sigurd Rise Haraldsson
            f. ca 900, Norge Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. ca 937 (Ålder 37 år)
  Familjens ID 9276  Familjeöversikt  |  Familjediagram
  Senast ändrad 14 Jan 2007 

 • Händelse-karta
  Länk till Google MapsDöd - ca 940 - Norge Länk till Google Earth
   = Länk till Google Earth 
  Teckenförklaring, märken  : Adress       : By/Stad       : Socken/Församling       : Landskap       : Stat/Provins       : Land       : Ej definierad