JannesSläktSidor
En sammanställning av min släkt som omfattar nästan alla i Tåsjö
och med grenar över hela Sverige men naturligtvis framförallt
i angränsande socknar.
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Hans Torsten Lindberg

Man 1903 - 1907  (3 år)


 

Drunkningsolycka i Dorotea

Postad av Maud Svensson i Rötter 8/4-2015

Ur tidningen Dalpilen 23/8 1907: 

Den hemska drunkningsolyc- 
kan i Dorotea.
 En i hög grad upp- 
rörande drunkningsolycka, som kräfde 
sex människolif, inträffade, såsom förut 
omnämts i söndags i Dorotea. 
En fru Wiklund och hennes I6 åriga 
dotter samt fyra barn, tre flickor och en 
gosse, tillhöriga skogvaktaren P. Lind- 
berg, och två andra personer voro ute 
i en roddbåt å Nattsjön, på väg med lifs- 
förnödenheter till en sjuk torparohustru. 
Under färden förlorade en af de om- 
bordvarande, Lindbergs jungfru, sin hals- 
duk, och då fru Lindberg, som äfven var 
med i båten, skulle söka taga upp halsduken 
ur vattnet lade båten öfver något. 
Fru W. blef häröfver så förskräckt, 
att hon kastade sig öfver till andra si- 
dan med den olyckliga påföljd, att bå- 
ten kantrade, och samtliga däri varande 
kommo i vattnet. 
Fru L. och hennes jungfru räddades, 
sedan de i två timmar hållit sig fast i båten. 
De öfriga sex drunknade. Fru Wiklund var 
c:a 50 är, hennes dotter som nämts 16 år 
och de fyra barnen i åldern 4–10 år. 
Den sorgliga händelsen har helt na- 
turligt väckt stor förstämning i trakten. 

(http://magasin.kb.se/searchinterface/)

Länkad tillHans Torsten Lindberg; Laila Judit Katarina Lindberg; Selma Augusta Lindberg; Valborg Aurora Lindberg; Stina Greta Sällström; Jenny Maria Wiklund